ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๔๔-๐๐๕ สายจากบ้านคำเนียม หมู่ที่ ๘ - ไปทางหลวง ๒๑๒๕ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ต [ 27 พ.ค. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๔๔-๐๐๕ สายจาก บ้านคำเนียม หมู่ที่ ๘ - ไปทางหลวง ๒๑๒๕ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ [ 15 พ.ค. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 8 พ.ค. 2567 ]
....................................................................................
รายงานเงินสะสม ณ มีนาคม 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]
....................................................................................