องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ทางการเกษตร จากน้ำท่วม[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 24]
 
  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภัก...[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 77]
 
  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย จากน้ำท่วมถนน ทำให้ถนนชำ...[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 35]
 
   แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังสิ่งปฏิกูลปิดขวางทางน้ำ ทำให้...[วันที่ 2022-09-29][ผู้อ่าน 32]
 
  รับแจ้งเหตุไฟไหม้เสาไฟฟ้า[วันที่ 2022-09-28][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกตำบลคำเนียม[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 59]
 
  ลงพื้นที่ตรวจถนนที่มีน้ำขังในพื้นที่ถนนบ้านหนองอีก...[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 34]
 
  จิตอาสาฯเราทำดีด้วยหัวใจ กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 33]
 
  ลงพื้นที่ให้บริการช่วยเหลือประชาชน ตำบลคำเนียม เพื...[วันที่ 2022-09-11][ผู้อ่าน 36]
 
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต...[วันที่ 2022-09-05][ผู้อ่าน 36]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ [วันที่ 2022-09-05][ผู้อ่าน 44]
 
  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้...[วันที่ 2022-09-04][ผู้อ่าน 42]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9