องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 

ออนไลน์             1   คน
วันนี้                 10    คน
สัปดาห์นี้           31    คน
เดือนนี้              42    คน
ปีนี้                   2700   คน
ทั้งหมด             9967    คน
เริ่มใช่งาน 21 มกราคม 2564
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอกันทรารมย์
  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลคำเนียม

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้