องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 

ออนไลน์             1   คน
วันนี้                 3    คน
สัปดาห์นี้           58    คน
เดือนนี้              133    คน
ปีนี้                   2062   คน
ทั้งหมด             12165    คน
เริ่มใช่งาน 21 มกราคม 2564
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
  โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลคำเนี...
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียมเรื่องประกาศรายช...

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้