องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 142 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 3 ก.ค. 2567 ]0
2 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 5 มิ.ย. 2567 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๔๔-๐๐๕ สายจากบ้านคำเนียม หมู่ที่ ๘ - ไปทางหลวง ๒๑๒๕ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ต [ 27 พ.ค. 2567 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๔๔-๐๐๕ สายจาก บ้านคำเนียม หมู่ที่ ๘ - ไปทางหลวง ๒๑๒๕ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ [ 15 พ.ค. 2567 ]5
5 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 8 พ.ค. 2567 ]0
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 8 พ.ค. 2567 ]2
7 รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน [ 2 พ.ค. 2567 ]2
8 รายงานเงินสะสม ณ มีนาคม 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]6
9 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 3 เม.ย. 2567 ]7
10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน [ 28 มี.ค. 2567 ]3
11 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 [ 25 มี.ค. 2567 ]7
12 วันที่ 18 มีนาคม “วันท้องถิ่นไทย" [ 18 มี.ค. 2567 ]2
13 วันท้องถิ่นไทย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษรัก [ 17 มี.ค. 2567 ]0
14 ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 12 มี.ค. 2567 ]2
15 จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” [ 11 มี.ค. 2567 ]4
16 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 4 มี.ค. 2567 ]8
17 ขอเชิญทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]8
18 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 7 ก.พ. 2567 ]7
19 ประกาศ [ 10 ม.ค. 2567 ]14
20 รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน [ 8 ม.ค. 2567 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8