องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
 


จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


วันที่ 9 มกราคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน โดยมี นายวิจิตร บัวจูม นายก อบต.คำเนียม คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ ปลัด ฯหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ พนักงานร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
2024-01-22
2024-01-22
2024-01-17
2024-01-17
2024-01-10
2024-01-03
2023-12-29
2023-12-26
2023-12-23
2023-12-18