องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
 


ประชุมปรึกษาหารือ กำหนดแผนงานการดำเนินงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ


วันที่ 6 มกราคม 2566
ประชุมปรึกษาหารือ กำหนดแผนงานการดำเนินงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทน สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการฯ
2023-02-06
2023-02-01
2023-01-31
2023-01-31
2023-01-30
2023-01-29
2023-01-14
2023-01-13
2023-01-13
2023-01-13