องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
 


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน โดยมี นายวิจิตร บัวจูม นายก อบต.คำเนียม คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ ปลัด ฯหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ พนักงานร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
2023-05-06
2023-05-03
2023-05-01
2023-04-28
2023-04-27
2023-04-13
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-06
2023-03-31