องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
 


เคลื่อนสรีระไปยังเมรุชั่วคราว และสวดพระอภิธรรม พระครูจันทศิริพัฒนาภร อดีตเจ้าคณะตำบลคำเนียม ณ วัดศิริราษฎร์ (วัดบ้านอีต้อม)


ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เคลื่อนสรีระไปยังเมรุชั่วคราว และสวดพระอภิธรรม พระครูจันทศิริพัฒนาภร อดีตเจ้าคณะตำบลคำเนียม ณ วัดศิริราษฎร์ (วัดบ้านอีต้อม)
โดยนายวิจิตร บัวจูม นายกอบต.คำเนียม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.คำเนียม เข้าร่วมพิธี
2024-05-27
2024-05-11
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-03
2024-04-01
2024-03-21
2024-02-15
2024-02-15
2024-01-22