องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
 


พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันประสูติ ครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันประสูติ ครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี นายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอ กันทรารมย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ อำเภอกันทรารมย์ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกันทรารมย์

2024-05-27
2024-05-11
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-03
2024-04-01
2024-03-21
2024-02-15
2024-02-15
2024-01-22