องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
 


สนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม


นายวิจิตร บัวจูม นายก อบต.คำเนียม ท่านปลัดท่านรองปลัด เจ้าหน้าที่ อบต.คำเนียมนำน้ำดื่ม น้ำหวาน ขนมปี๊บมอบสนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม อำเภอกันทรารมย์จังหวัดศรีสะเกษ

2024-05-27
2024-05-11
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-03
2024-04-21
2024-04-21
2024-04-20
2024-04-01
2024-03-21