องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.คำเนียม ครั้งที่3/2566


ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.คำเนียม
ครั้งที่3/2566
วันที่ 28 เมษายน 2566
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุฯกองทุนLTC
รายการสถานะการเงินกองทุนฯไตรมาส2
พิจารณาโครงการประจำปีงบประมาณ2566
โดยมี นายวิจิตร บัวจูม นายกอบต.ตำเนียม นายสมภพ ศรีภาค์ ท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ สปสช.ตำบลคำเนียม เข้าร่วมในครั้งนี้
2023-09-16
2023-09-15
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-04
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-28