องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
 


ครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุม อบต.คำเนียม นายวิจิตร บัวจูม นายก อบต.คำเนียม เป็นประธานในพิธี
พร้อมมอบใบประกาศ คนดีศรีคำเนียม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
โดยมีท่านปลัดอบต.เป็นวิทยากร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
2023-09-16
2023-09-15
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-04
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-28