องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
 


จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โดยมี นายวิจิตร บัวจูม นายก อบต.คำเนียม คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ ปลัด ฯหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ พนักงานร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
2023-09-16
2023-09-15
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-04
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-28