องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
 


ประชุม อปพร.วางแผนตั้งด่านชุมชนและจุด. บริการประชาชน


องค์การงานส่วนตำบลคำเนียมประชุม อปพร.วางแผนตั้งด่านชุมชนและจุด. บริการประชาชน ตำบลคำเนียมเพื่อบริการผู้สัญจรไปมาและต้องการความช่วยเหลือ ประชาชน พร้อมจัดเตรียมสถานที่
โดยนาย นายวิจิตร บัวจูม นายก อบต.และนางสาวรุจิพัชร พันธ์วิไล หัวหน้าสำนักปลัด ให้แนวทางการปฎิบัติหน้าที่ช่วงเวลาวันสงกรานต์ ครับ
2023-09-16
2023-09-15
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-04
2023-08-31
2023-08-29
2023-08-28