องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
 


ร่วมตั้งด่านชุมชน


วันที่ 11 เมษายน 2566 นายวิจิตร บัวจูม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียมพร้อมคณะผู้บริหาร/ท่านรองประธานสภาฯ/ท่านปลัด อบต.คำเนียม ท่านหัวหน้าสำนักปลัด ท่านผอ.ช่าง พร้อมพนักส่วนตำบล ได้ร่วมตั้งด่านชุมชนพร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านชุมชน/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566

2024-07-01
2024-06-30
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-19
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-10