องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
 


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินแล้วสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗


ประกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินแล้วสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
2024-01-22
2024-01-22
2024-01-17
2024-01-17
2024-01-10
2024-01-03
2023-12-29
2023-12-26
2023-12-23
2023-12-18