องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
 


โครงการจัดตั้งกองทุนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิลขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม


องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
ดำเนินการ
โครงการจัดตั้งกองทุนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิลขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เพื่อเป็นการคัดแยกขยะ ลดในพื้นที่ มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
โดย ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ อบต.คำเนียม จ้า
2024-03-21
2024-02-15
2024-02-15
2024-01-22
2024-01-22
2024-01-17
2024-01-17
2024-01-10
2024-01-09
2024-01-03