องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
 


ประกาศ ขอความร่วมมือ


ประกาศ
ขอความร่วมมือ
งดการเผาขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบไม้ วัชพืชต่างๆ หรือ วัสดุอื่นใด ที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามไปยังบ้านเรือนได้
❤️ ด้วยความห่วงใย จาก...
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
2024-07-01
2024-06-30
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-19
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-10