องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
ติดต่อเรา


แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียมองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
เลขที่ 98 หมู่ 9 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เวลาทำการ 08.30 - 16.30น.
โทรศัพท์ 045-651488  โทรสาร 045-651488
สายด่วนนายก 081-7783920
      สายด่วยปลัด อบต. 085-658996
E-mail: admin@kamnaim.go.th
WWW.kamnaim.go.th