องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

แผนที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
เลขที่ 98 หมู่ 9 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130


 

 
เวลาทำการ 08.30 - 16.30น.
 
โทรศัพท์ 045-651488 โทรสาร 045-651488
 
สายด่วนนายก  081-7783920
     สายด่วนปลัด อบต.  098-8924923
E-mail: admin@kamnaim.go.th