องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายวิจิตร บัวจูม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
โทร. 081-7783920


นายพรชัย บัวหอม
นายพรประสิทธิ์ คำชาลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
082-1306080 061-1272084

นายพิชัย คำศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
064-4543689