องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
E-service/บริการออนไลน์- คู่มือ การใช้บริการออนไลน์ (E-service)

- แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

-แบบฟอร์แจ้งขอรับบริการออนไลน์

จองคิวใช้บริการออนไลน์ อบต.คำเนียม

ร้องเรียนร้องทุกข์ Online

กระดานเสวนา (ถาม - ตอบ)

- ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง