องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๔๔-๐๐๕ สายจากบ้านคำเนียม หมู่ที่ ๘ - ไปทางหลวง ๒๑๒๕ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน [ 27 พ.ค. 2567 ]4
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๔๔-๐๐๕ สายจาก บ้านคำเนียม หมู่ที่ ๘ - ไปทางหลวง ๒๑๒๕ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ [ 15 พ.ค. 2567 ]7
3 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ (สายบ้านหนองทามน้อย - ไปบ้านหนองทามใหญ่) ช่วงที่ ๒ [ 1 ธ.ค. 2566 ]17
4 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ปรับปรุงถนนลาดยางสายจากบ้านคำเนียม - หมู่ที่ 1 - ไปดอนทำเล ศก.ถ 44-004 (ช่วงที่ 1) สายทาง ศก.ถ 44-004 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ 44-004 หมู่ที่ 9 บ้านอีต้อม ตำบลคำเนียม) [ 8 มิ.ย. 2566 ]57
5 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 (สายบ้านหนองทามน้อย - ไปบ้านหนองทามใหญ่) ช่วงที่ 2 [ 2 มิ.ย. 2566 ]51
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคล ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 คน ประจำเดือนมีนาคม 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 28 ก.พ. 2566 ]57
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคล ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 คน ประจำเดือนมีนาคม 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 28 ก.พ. 2566 ]58
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ ศพด.อบต.คำเนียม ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 คน ประจำเดือนมีนาคม 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 28 ก.พ. 2566 ]57
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติหน้าที่ปกติของกองคลัง ตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 1 คน ประจำเดือนมีนาคม 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 28 ก.พ. 2566 ]53
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติหน้าที่ปกติของกองช่าง ตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 1 คน ประจำเดือนมีนาคม 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 28 ก.พ. 2566 ]64
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 คน ประจำเดือนมีนาคม 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 28 ก.พ. 2566 ]60
12 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ. 44-013 สายจากบ้านหนองทามน้อย (ตำบลคำเนียม) - ไปบ้านโพธิ์ลังกา (ตำบลยาง) [ 10 ก.พ. 2566 ]58
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคล ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 31 ม.ค. 2566 ]54
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคล ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 31 ม.ค. 2566 ]63
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ ศพด.อบต.คำเนียม ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 31 ม.ค. 2566 ]52
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติหน้าที่ปกติของกองช่าง ตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 1 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 31 ม.ค. 2566 ]52
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 31 ม.ค. 2566 ]58
18 ประกาศและเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ. 44-013 สายจากบ้านหนองทามน้อย (ตำบลคำเนียม) - ไปบ้านโพธิ์ลังกา (ตำบลยาง)และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ม.ค. 2566 ]55
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดถนนบ้านอีต้อม หมู่ที่ 9 (สายบ้านอีต้อม - หนองตาหลาบ) [ 15 ม.ค. 2566 ]49
20 (ร่างเผยแพร่) ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ. 44-013 สายจากบ้านหนองทามน้อย (ตำบลคำเนียม) - ไปบ้านโพธิ์ลังกา (ตำบลยาง)และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ม.ค. 2566 ]58
 
หน้า 1|2|3|4|5|6