องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการให้บริการ การรับชำระภาษีป้าย [ 7 ธ.ค. 2566 ]3
2 คู่มือการให้บริการ การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 ธ.ค. 2566 ]1
3 คู่มือการให้บริการ-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 7 ธ.ค. 2566 ]2
4 คู่มือการให้บริการ-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 7 ธ.ค. 2566 ]1
5 การใช้งานระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) [ 4 ธ.ค. 2566 ]3
6 แบบคำขอ จดทะเบียนพานิช [ 14 พ.ค. 2564 ]204
7 แบบลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 6 เม.ย. 2564 ]203
8 ใบมอบอำนาจ [ 5 เม.ย. 2564 ]206
9 แบบลงทะเบียนรับเงินผู้พิการ [ 5 เม.ย. 2564 ]201
10 แบบคำร้องทั่วไป [ 1 เม.ย. 2564 ]197
11 แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 1 เม.ย. 2564 ]196
12 คู่มือการร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 13 ก.ค. 2563 ]175