องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564-ธันวาคม 2564) [ 24 ม.ค. 2565 ]154
2 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 ระยะ 1 ปี งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 1 ต.ค. 2564 ]162
3 รายการงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม 2564 )รอบ 6 เดือน) [ 30 เม.ย. 2564 ]207
4 รายการงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม 2564 )รอบ 6 เดือน) [ 30 เม.ย. 2564 ]202
5 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]203
6 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]209
7 รายการงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]200
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 1 ต.ค. 2563 ]206