องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 3 ก.ค. 2567 ]1
2 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 5 มิ.ย. 2567 ]1
3 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 8 พ.ค. 2567 ]1
4 รายงานเงินสะสม ณ มีนาคม 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]0
5 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 [ 25 มี.ค. 2567 ]2
6 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 [ 25 มี.ค. 2567 ]5
7 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 4 มี.ค. 2567 ]5
8 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 4 มี.ค. 2567 ]3
9 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 7 ก.พ. 2567 ]5
10 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 12 ธ.ค. 2566 ]3
11 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 12 ธ.ค. 2566 ]7
12 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 7 ธ.ค. 2566 ]5
13 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]14
14 รายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]21
15 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]22
16 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนเมษายน 2566 ถึง มิถุนายน 2566) [ 17 ก.ค. 2566 ]30
17 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566) [ 11 เม.ย. 2566 ]32
18 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]55
19 รายการเงินสะสม และเงินสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]56
20 รายการเงินสะสม และเงินสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]53
 
หน้า 1|2