องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๔๔-๐๐๕ สายจากบ้านคำเนียม หมู่ที่ ๘ - ไปทางหลวง ๒๑๒๕ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน [ 27 พ.ค. 2567 ]3
2 รายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการ ในปี พ.ศ.2567 (014) [ 2 เม.ย. 2567 ]13
3 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567(o16) [ 2 เม.ย. 2567 ]11
4 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566 (o17) [ 29 มี.ค. 2567 ]9
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๓ รายการ (สำนักงานปลัด) [ 15 ม.ค. 2567 ]7
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 15 ม.ค. 2567 ]11
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 9 ม.ค. 2567 ]11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) [ 9 ม.ค. 2567 ]9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันการเล่นเกมส์ [ 9 ม.ค. 2567 ]6
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุรางวัลสำหรับการแสดง [ 9 ม.ค. 2567 ]6
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีการแสดงพร้อมเครื่องเสียง [ 9 ม.ค. 2567 ]12
12 หนังสือรับรองผลงานบริษัทที.พี.เค ซีวิลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลายจำกัด สัญญา 023.2566 วงเงิน 1,128,000 บาท [ 28 พ.ย. 2566 ]11
13 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนางกว่าง [ 18 ต.ค. 2566 ]5
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]47
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]37
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]54
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน (สรุปผลรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]68
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2566.. [ 3 เม.ย. 2566 ]58
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]54
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]53
 
หน้า 1|2