องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการ ในปี พ.ศ.2567 (014) [ 20 มี.ค. 2567 ]4
2 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วงเงินเกิน 5 แสน) (o15) [ 12 มี.ค. 2567 ]12
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (o15) [ 3 ต.ค. 2566 ]8
4 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ปรับปรุงถนนลาดยางสายจากบ้านคำเนียม - หมู่ที่ 1 - ไปดอนทำเล ศก.ถ 44-004 (ช่วงที่ 1) สายทาง ศก.ถ 44-004 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ 44-004 หมู่ที่ 9 บ้านอีต้อม ตำบลคำเนียม) [ 8 มิ.ย. 2566 ]44
5 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 (สายบ้านหนองทามน้อย - ไปบ้านหนองทามใหญ่) ช่วงที่ 2 [ 2 มิ.ย. 2566 ]44
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วงเงินเกิน 5 แสนบาท) [ 27 ต.ค. 2565 ]118
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]112
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ประกาศใหม่ 25-10-64 [ 25 ต.ค. 2564 ]140
9 แผนการจัดหาพัสดุ อบต.คำเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]147
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) 27-09-2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]131
11 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]205
12 แผนการจัดหาพัสดุ อบต.คำเนียม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]201