องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง