องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล และ โครงการธรรมสัญจร เฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๐ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขับเคลื่อนกิจกรรมงานพระธรรมทูต, งานเผยแผ่ และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล และ
โครงการธรรมสัญจร เฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๐ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขับเคลื่อนกิจกรรมงานพระธรรมทูต, งานเผยแผ่ และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต)


    เอกสารประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล และ โครงการธรรมสัญจร เฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๐ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขับเคลื่อนกิจกรรมงานพระธรรมทูต, งานเผยแผ่ และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(
 
1
2
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ