องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน โดยมี นายวิจิตร บัวจูม นายก อบต.คำเนียม คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ ปลัด หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ พนักงานร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ


    เอกสารประกอบ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ