องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]29
2 ประกาศการใช้แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]22
3 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]12
4 การดำเนินการตามนโยบาย-หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]28
5 นโยบายบริหารงานบุคคล 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]30
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]30
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 6 เม.ย. 2565 ]120
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]119
9 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]181
10 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]179
11 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของข้าราชการ [ 8 พ.ย. 2564 ]110
12 (26)การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 เม.ย. 2564 ]211
13 (26)แผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 เม.ย. 2564 ]214
14 (25)แผนพัฒนาบุคลากร อบต.คำเนียม พ.ศ.2564-2566 [ 5 เม.ย. 2564 ]208
15 (28)เชิดชูเกียรติบุคคลในการดำเนินกิจกรรม ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]200
16 (27)การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 เม.ย. 2564 ]211
17 (27)การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 เม.ย. 2564 ]200
18 (27)การพัฒนาบุคลากร [ 1 เม.ย. 2564 ]194
19 (27)การประเมิณผลการปกิบัติงานบุคลากร [ 1 เม.ย. 2564 ]194
20 (27)การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 เม.ย. 2564 ]202
 
หน้า 1|2