องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
คู่มือประชาชนและเอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]26
2 เผยแพร่ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ. 44-013 สายจากบ้านหนองทามน้อย (ตำบลคำเนียม) - ไปบ้านโพธิ์ลังกา (ตำบลยาง) [ 12 ม.ค. 2566 ]37
3 (34)การประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]31
4 คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (14) [ 2 พ.ย. 2565 ]28
5 คู่มือปฏิบัติงานขั้นตอนและกระบวนการเบิกจ่ายเงิน (14) [ 2 พ.ย. 2565 ]37
6 คู่มือปฏิบัติงานแผนและขั้นตอนการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (14) [ 2 พ.ย. 2565 ]21
7 คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น (14) [ 2 พ.ย. 2565 ]26
8 คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)(15) [ 2 พ.ย. 2565 ]28
9 คู่มือสำหรับประชาชน-การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 พ.ย. 2565 ]27
10 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]40
11 แผนผังแสดงขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 18 ม.ค. 2565 ]172
12 แผนผังแสดงขั้นตอนการชำระภาษีประจำปี [ 18 ม.ค. 2565 ]170
13 แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 18 ม.ค. 2565 ]174
14 แผนผังการดำเนินงานด้านการข่วยเหลือเหตุสาธารณภัย [ 18 ม.ค. 2565 ]161
15 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 ม.ค. 2565 ]169
16 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 1 ธ.ค. 2564 ]122