องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ.2566-2570 [ 24 ต.ค. 2565 ]46
2 แผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ.2561-2565 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]30
3 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม พ.ศ.2561-2565 [ 8 เม.ย. 2564 ]238
4 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]232