องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
มาตรการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]1
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 [ 5 ธ.ค. 2565 ]28
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]122
4 มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 26 เม.ย. 2564 ]187
5 กิจกรรมค้นหา ยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีคำเนียม" 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]196
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 3 มี.ค. 2564 ]183
7 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ) [ 3 มี.ค. 2564 ]194