องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสภา อบต.เนียม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศสภา อบต.เนียม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ