องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 17 ม.ค. 2567 ]8
2 นโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) [ 26 ธ.ค. 2566 ]11
3 การขับเคลื่อนจริยธรรม 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]32
4 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น(2) [ 5 ม.ค. 2566 ]32
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น(1) [ 5 ม.ค. 2566 ]28
6 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น(3) [ 5 ม.ค. 2566 ]30
7 การสร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]38
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]175
9 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ปีพ.ศ.2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]216
10 รายงานผลการอบรมศึกษาดูงานตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ประจำปี 2561 [ 30 มี.ค. 2560 ]194