องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุป พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.... [ 10 ส.ค. 2564 ]208
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาดกําลังเครื่องยนต์ไม่น้อย กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2564 ]209
63 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) [ 6 ก.ค. 2564 ]201
64 เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) [ 6 ก.ค. 2564 ]189
65 ร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) [ 6 ก.ค. 2564 ]191
66 คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องมาตรการควบคุฒพื้นที่เพื่องป้องกันและควบคุมฯของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 22 มิ.ย. 2564 ]502
67 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรี่องกำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน [ 17 มิ.ย. 2564 ]196
68 ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ ฯและเงื่อนไขในการทำประมง [ 11 มิ.ย. 2564 ]192
69 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลคำเนียม "เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี" [ 7 มิ.ย. 2564 ]213
70 ประกาศสภา อบต.คำเนียม เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.คำเนียม [ 5 มิ.ย. 2564 ]220
71 ประกาศสภา อบต.เนียม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 มิ.ย. 2564 ]194
72 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ [ 31 พ.ค. 2564 ]207
73 เชิญชวนการรตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 27 พ.ค. 2564 ]203
74 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี2564 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียมคำเนียม [ 24 พ.ค. 2564 ]196
75 ขอเชิญร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาตำบลคำเนียม ในวันที่24/5/2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 21 พ.ค. 2564 ]198
76 ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaing Day ในวันที่ 24 /5/64 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 21 พ.ค. 2564 ]196
77 ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิต-19 ในพื้นที่ตำบลคำเนียมและในอำเภอกันทรารมย์ [ 14 พ.ค. 2564 ]192
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำห้วยน้ำใส หมู่ที่ ๙ (ขุดปรับแต่งดินด้วยเครื่องจักรพร้อมปรับเกลี่ย ไม่น้อยกว่า ๑๑๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]204
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]179
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(ล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา) จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]165
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7