องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]196
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บฉ-๘๔๘๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]164
83 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ [ 7 พ.ค. 2564 ]172
84 กิจกรรมค้นหา ยกย่อง เชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีคำเนียม" 2564 [ 12 เม.ย. 2564 ]80
85 ประกาศผู้ชนะโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 17 รายการ (กองการศึกษาฯ) [ 9 เม.ย. 2564 ]176
86 มอบรางวัลบุคคลภายนอกผู้ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]90
87 กิจกรรม คนดี ศรีคำเนียม ประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]83
88 กิจกรรม ไม่เอา ไม่ทนต่อการทุจริต 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]78
89 กิจกรรม แสดงเจตจำนงสุจริต 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]76
90 ประกาศผู้ชนะโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) [ 23 มี.ค. 2564 ]173
91 ประกาศผู้ชนะโครงการ จ้างจัดทำเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]179
92 ประชาสัมพันธ์ Big Cleaning Day ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]174
93 แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ [ 1 มี.ค. 2564 ]83
94 ประกาศผู้ชนะโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) นมโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 5 โรงเรียน ในเขตตำบลคำเนียม ประจำภาคเรียนที่2-2563 (เดือนมีนาคม 2564) [ 24 ก.พ. 2564 ]173
95 ประกาศผู้ชนะโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) นมโรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2-2563 (เดือนมีนาคม 2564) [ 24 ก.พ. 2564 ]175
96 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมประชาคม [ 11 ก.พ. 2564 ]173
97 ประชาสัมพันธ์ Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]177
98 แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ [ 1 ก.พ. 2564 ]153
99 ประกาศผู้ชนะโครงการ จ้างก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 6 (สายป่าสาธารณะประโยชน์-นานายเชิดศักดิ์ บุญหล้า) [ 29 ม.ค. 2564 ]174
100 ประกาศผู้ชนะโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คำเนียม ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]173
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7