องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผู้ชนะโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนางกว่าง ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]172
102 ประกาศผู้ชนะโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) นมโรงเรียน สำหรับโรงเรียน 5 โรงเรียน ในเขตตำบลคำเนียม ประจำภาคเรียนที่2-2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]174
103 ประกาศผู้ชนะโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) นมโรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2-2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) [ 28 ม.ค. 2564 ]168
104 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 25 ม.ค. 2564 ]161
105 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 25 ม.ค. 2564 ]167
106 กิจกรรม คนดี ศรีคำเนียม ประจำปี 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]170
107 กิจกรรมการแสดงเจตจำนงค์สุจริต ประจำปี 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]161
108 กิจกรรมรวมพลังคำเนียมใสสะอาด ประจำปี 2563 [ 24 ม.ค. 2564 ]160
109 ประชาสัมพันธ์ Big Cleaning Day ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]174
110 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]172
111 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 5 ม.ค. 2564 ]89
112 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตตำบลคำเนียมยื่นแบบแสดงการเสียภาษีที่ดิน และภาษีป้าย เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ [ 22 ธ.ค. 2563 ]160
113 ประกาศผู้ชนะโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]171
114 ช่องทางการตอบแบบการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT [ 15 ก.ค. 2563 ]171
115 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]164
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]164
117 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]170
118 ประกาศบัญชีทุนทรัพย์ประเมินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 พ.ค. 2563 ]160
119 ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 11 ก.พ. 2563 ]169
120 ประกาศ-นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]165
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7