องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
รายงาน
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 3 ก.ค. 2567 ]1
2 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 5 มิ.ย. 2567 ]4
3 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 8 พ.ค. 2567 ]1
4 รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน [ 2 พ.ค. 2567 ]2
5 รายงานเงินสะสม ณ มีนาคม 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]3
6 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 [ 25 มี.ค. 2567 ]9
7 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 4 มี.ค. 2567 ]4
8 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]3
9 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 7 ก.พ. 2567 ]6
10 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 12 ธ.ค. 2566 ]9
11 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 12 ธ.ค. 2566 ]8
12 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม [ 7 ธ.ค. 2566 ]7
13 รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]2
14 สรุปข้อมูลการให้บริการประชาชน [ 8 พ.ย. 2566 ]11
15 รายงานผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]7
16 การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]20
17 รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]3
18 รายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]23
19 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]33
20 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]26
 
หน้า 1|2